ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน

ประวัติหมู่บ้าน

ชื่อหมูบ้าน บ้านหนองนางด่อน หมู่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ความหมาย/ทีมาของหมูบ้าน

เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า เป็นป่ารกจึงมีสัตว์น้ำชุกชุมและสัตว์ป่านานาชนิด และมีสัตว์จำพวกหนึ่งที่มีผิวสีเผือก ชาวบ้านเรียกเป็นภาษาอีสานว่า ผิวสีด่อน จึงเป็นที่มาของชื่อหมูบ้านว่า บ้านหนองนางด่อน

ประวัติหมูบ้าน

มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า หมูบ้านหนองนางด่อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง มีสถานที่เป็นที่ลุ่ม พื้นที่เดิมเป็นป่าพงต้นไม้น้อยใหญ่ ชาวบ้านเริ่มมาบุกป่าล่าสัตว์ชนิดต่างๆ หาปลาขายเลี้ยงชีพ เมื่อมีประชาชนอพยพมาอยู่กันมากขึ้นกำนันตำบลวังยางจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองนางด่อน ขึ้นเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง มีการเดินทางติดต่อกับหมู่บ้านวังยาง ต้องเดินตามท้องทุ่ง ต่อมาได้สร้างถนนดินและสร้างโรงเรียนขึ้น ต่อมาได้สร้างวัดสุมงคล ตั้งอยู่ท้ายหมูบ้าน ซึ้งเป็นที่พักผ่อนจิตใจของคนในหมู่บ้านค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อนความเห็น (0)