​ถวายเทียนจำนำพรรษา

ฤดูฝนหล่นฟ้ามาเลี้ยงโลก

มาดับโศกโชคร้ายมลายสิ้น

ให้ความหวังหลั่งน้ำบำรุงดิน

ธรณินชุ่มฉ่ำมีน้ำนอง


หมู่พระสงฆ์ทรงธรรมจำพรรษา

เจริญศีลภาวนาพาผุดผ่อง

จิตดูจิตติดใจในครรลอง

ที่ถูกต้องเที่ยงตรงดำรงธรรม


แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใจกุศล

ถือมงคลแห่งสุขทุกฉนำ

บวชในวัดขจัดกิเลสเหตุสร้างกรรม

หวังน้อมนำทำใจอยู่ในบุญ


อุบาสกอุบาสิกาฆราวาส

ผู้ฉลาดล้ำเลิศประเสริฐสุนทร์

ต่างเข้าวัดหัดใจไว้เป็นทุน

เพื่อค้ำจุนบุญจะจำนำทางจร


ถวายเทียนเวียนไหว้ใจสว่าง

สู่เส้นทางสูงสุดอนุสรณ์

ถวายผ้าอาบน้ำอำนวยพร

เพิ่มอาภรผ้าแพรแลผิวพรรณ


คือวิถีดีงามตามศาสนา

น้อมศรัทธาพาสู่ประตูสวรรค์

ก่อนวิบากบาปกรรมจะตามทัน

เร่งบากบั่นทางบุญอบอุ่นใจ


โสภณ เปียสนิท

บันทึกวันเข้าพรรษา 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)