ການພັດທະນາການຄິດໄລ່ເລກສ່ວນຮ້ອຍໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແກ້ໄຂບັນຫາເນັ້ນການໃຊ້ຄຳຖາມຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 1 ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ສົກຮຽນ 2015-2016ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พยายามอ่านชื่อโรงเรียน ออกเสียงว่ายังไงคะนี่

chanthavixay
IP: xxx.1.29.157
เขียนเมื่อ 

มัดทะยมสมบุน