JJ16V7_2 เคล็ดวิชาสร้างมืออาชีพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาชีพ มืออาชีพ

เดินทางรอนแรม ไปหลายจังหวัด

ตั้งแต่ กาญจนบุรี กลับไป ชลบุรี พิษณโลก แล้วมาที่ แปดริ้ว

กาญจนบุรี ว่าด้วยเรื่องการ สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ ใน ก้าวแรกสู่อาจารย์ มืออาชีพ รุ่นที่ ๒๑ จัดโดย ควอท ร่วมกับ สกอ


อาจารย์ใหม่ ๔๘ ท่าน ใหม่จริงๆ ยังไม่เคยสอน ๓ ท่าน และใหม่ ที่ไม่เคยอบรม แต่ทำงานมา มากกว่า ๑๐-๑๕ ปี ๓ ท่าน ทีเหลือส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง ๑ ถึง ๕ ปี


ปัญหา ส่วนใหญ่ คือ ความไม่เข้าใจ และ การจัดการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาที่มี สมรรถนะแตกต่างกัน และ เด็กที่ สนใจ กับเพื่อนทางไกล คือ เล่นแต่มือถือ

กิจกรรม ถอดบทเรียน เพียรเรียนรู้ เพื่อหาตัวตน " หาตนเองให้พบ บอกตนเองให้ได้ ใช้ตนเองให้เป็น มีเพื่อนเล่นเน้นเครือข่าย ขยายการเรียนรู้ ครูยุคใหม่ ต้องพัฒนา"


จากเมืองกาญจนบุรี ริมแควน้อย นำเรื่องดีดี ไปถ่ายทอดอีกงาน ที่เมืองสองแคว พิษณุโลกทีมนักรังสีเทคนิค จากหลากหลายสถาบัน มาเรียนรู้ร่วมกัน กับ JJ ฮาเฮสร้างสรรค์สาระ ตั้งแต่ คุณภาพ ของวิชาการ และ วิชาเกิน เพื่อให้เพลินพัฒนา


เล่าเรื่องเก่า ที่ ครู มาร่วมมือกัน ทำกิจกรรม สร้างมาตรฐานการเรียนรู้วิชาชีพ ที่หลายคน เรียก ย่อๆ ว่า มคอ หรือ ล้อเลียน ว่า "มัดคออาจารย์" แต่ถ้าไม่มัด อาจารย์บางท่าน ก็จะสอนแบบ "ไร้กระบวนท่า ไร้ทิศทาง" ไม่คำนึงถึง Student Learning Outcome ที่เน้น ผลการเรียนรู้ที่ทำให้ ผู้ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ เกิด "สมรรถนะ ที่พึงประสงค์"

การทำงาน โดย สหสาขาวิชาชีพ ต้องใช้จากประสบการณ์จริง ในสถานที่จริง ใช้ข้อมูลจริง เพื่อนำมาพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน


เรียนรู้ เรื่องราวชีวิต ครูมืออาชีพ เล่าให้ คนรุ่นใหม่ จะได้ฮึกเหิม

จากเด็ก จบ อนุปริญญา รังสีเทคนิค ศิษย์เก่า โรงพยาบาลรามา ก้าวไปข้างหน้า ปัจจุบัน เป็น รองศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณค่า ของภาควิชารังสีวิทยา มอดินแดง ดร.เพชรากร หาญพาณิชย์ หรือ อีกท่าน


ผศ.ดร.อรุณี เหมะอุริน คนสกลนคร ที่แรมรอน ไปจบ ที่ มช มาเป็นทีมงาน รังสีเทคนิค ที่มอดินแดง แล้วไปเรียนต่อ ที่เยอรมัน จนจบ ป.เอก และไปเป็น หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ที่ มน ( ซ้ายมือ )


บทสรุป จาก Line


JJ ๕๙ เรื่องเล่าเร้าพลัง ( 100716 ณ KKLab)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เดินสายทำงาน ดูแลสุขภาพนะคะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ว่าที่ หัวหน้า พี่แก้ว พยายามครับ นอนเร็ว ตื่นเช้า ออกกำลังหัวใจ ทุกวัน ครับ