ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)


นางประภาพรรณ ผดุงเดช อายุ 56 ปี
บ้านเลขที่ 113/2 ม.7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
คำถาม : การจักสานในความหมายของคุณคืออะไร
คำตอบ : อาชีพเสริม
คำถาม : การจักสานมีอยู่กี่ประเภท
คำตอบ : 2 ประเภท
คำถาม : ผู้คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้เครื่องจักสานมากน้อยเพียงใด
คำตอบ : มาก
คำถาม : การจักสานเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของท่าน
คำตอบ: อาชีพเสริม
คำถาม : คุณคิดว่าการจักสานทำเป็นอาชีพหลักได้ไหม
คำตอบ : ได้
คำถาม : การจักสานมีวิธีขั้นตอนการสานเหมือนหรือต่างกัน
คำตอบ : แตกต่างกัน
คำถาม : คุณมีความสุขมากน้อยเพียงใดที่ได้ทำการจักสาน
คำตอบ : ปานกลางบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจักสานความเห็น (0)