พิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์”


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์”ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวัตถุมงคลโดยมี พระราชธรรมานุวัตร หลวงปู่ประเวศ ปญญาธโร พระราชปริยัติวิมล และ พระครูวิมลบุญโกศล เป็นพระเถราจารย์ รูปนั่งปรกอธิฐานจิต และพระธรรมฐิติญาณ เป็นประธานเจิมเทียนชัยมงคลและจุดเทียนชัยมงคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)