บึงกาฬ...บ้านฉัน

ประวัติ “ศรีวิไล” จังหวัดบึงกาฬ


…..ดิฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ xxx หมู่ X บ้านศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คำขวัญประจำอำเภอศรีวิไล คือ “ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเรืองชื่อ อดีตเล่าลือบ้านนาทราย”

…..อำเภอศรีวิไลเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอบึงกาฬ ในราวประมาณ ปี พ.ศ. 2497 – 2498 ได้มีราษฎรอพยพมาจากหลายท้องที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจับจองที่ดิน ทำไร่ทำนา ในบริเวณพื้นที่ป่าดงสีชมภู ป่าภูทอกใหญ่ จึงมีการตั้งหมู่บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

…..ในช่วงปี พ.ศ. 2500 – 2520 ที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ทางราชการได้สร้างสถานที่ราชการ เช่น หมวดการทาง โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร สถานีอนามัย กองบังคับการที่หมายเลข 2 ฯลฯ ทำให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำตามท้องที่ต่าง ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2525 เหตุการณ์ต่าง ๆ จึงสงบลง

…..ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอศรีวิไล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 มีการสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีวิไล บริเวณกองบังคับการที่หมายเลข 2 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอศรีวิไล เป็นอำเภอศรีวิไล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2537

…..ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการแต่งตั้งเป็นจังหวัด อำเภอศรีวิไลจึงแยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย ขึ้นต่อจังหวัดบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

.....อำเภอศรีวิไลมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ คือ ภูทอก เป็นภูเขาหินทราย ที่มีวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสอาจมองได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนม

(มาเที่ยวอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เยอะ ๆ นะคะ ) ^_^


ที่มา: http://www.bungkan.net/?p=2546

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายวิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ล่าสุด ถ้าจำไม่ผิดลงในนิตยสาร หนีกรุงมาปรุงฝัน หรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับ