การรวมตัวของเด็กศิลป์ ( 8 กรกฏาคม 2559 )

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 40

วันศุกร์ก็วนมาถึงอีกครั้ง และเป็นวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนซึ่งกิจกรรมของโรงเรียน คือ การเรียนชุมนุมในชั่วโมง 5-6 และเช่นเคยชุมนุมศิลปะชั้นประถมต้นกับสถานที่เรียนประจำ โรงอาหาร ซึ่งวันนี้ก็มีชุมนุมศิลปะของชั้นประถมปลายมาใช้สถานที่ร่วมกัน ทำให้บรรยากาศการเรียนชุมนุมศิลปะของทั้ง 2 ชั้นคึกคัก หนาแน่นด้วยนักเรียนมากมายและแบ่งเป็นโซน โดยประถมปลายเป็นกิจกรรมการทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ และประถมต้นยังอยู่ในเรื่องของการระบายสีโดยใช้สีไม้ บรรยากาศการทำงานของนักเรียนชุมนุมศิลปะทั้ง 2 ช่วงชั้น เป็นบรรยากาศของเด็กศิลป์จริงๆ

55151001

การเรียนชุมนุมศิลปะประถมต้น

55151001 การเรียนชุมนุมศิลปะประถมปลาย

การทำงานของนักเรียนทั้ง 2 ชั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชายในชุมนุมศิลปะทั้ง 2 ชั้น และการทำงานของนักเรียนในชุมนุมศิลปะยังเป็นการค้นหาและเตรียมนักเรียนที่วาดภาพหรือทำงานศิลปะเก่งและสวยงามเพื่อเตรียมไปแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเรียนในชุมนุมศิลปะจะยึดนักเรียนเป็นสำคัญ และเน้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตัวเองในการทำงานศิลปะ ซึ่งนักเรียนบางคนเวลาเรียนในห้องจะไม่ค่อยสนใจทำงานหรือตั้งใจเรียน แต่พอมาทำกิจกรรมชุมนุม และยิ่งเป็นชุมนุมศิลปะ ก็พบว่า นักเรียนทำงานศิลปะหรือชิ้นงานออกมาได้ดีและสวยงาม และจากการสอบถามนักเรียนก็พบว่า นักเรียนชอบทำงานศิลปะ เพราะได้ใช้จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่สำคัญ งานศิลปะเป็นงานที่ทำให้ได้อยู่กับตัวเองผลงานที่แสดงออกมาจึงแสดงความเป็นตัวเองมากจึงชอบเรียนศิลปะมากกว่าวิชาอื่นๆ หลังจากการที่ได้ฟังนักเรียนแสดงทัศนคติของตนเองต่อการเรียนศิลปะแล้วนั้น จึงทำให้ได้ข้อคิดคือ การทำงานกับเด็กอย่าไปขีดจำกัดเรื่องเวลาให้มาก โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมแล้วยิ่งเป็นประถมต้นแล้วนั้น เราอย่าไปขีดจำกัดเรื่องเวลาและกำหนดขอบเขตจำกัดให้กับนักเรียนมากและที่สำคัญต้องให้โอกาสนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงศักยภาพของตนเองให้มาก และทำให้ข้าพเจ้าอยากนำมาปรับในกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้มากที่สุด เพราะนักเรียนเป็นเสียงสะท้อนที่ดีที่สุด ผลก็จะเกิดกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง

55151001

ความสุขของนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานได้ลองใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นงานที่มีคุณภาพ

55151001ผลงานของนักเรียนชุมนุมศิลปะ(ประถมต้น) 1 เดือนเรามาเจอกัน 1 ครั้ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง

8 ก.ค. 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝีมือเด็กร้ายกาจมาก ;)...

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn

ส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายและทำงานสวยมากค่ะ