ไตรประชาธิปไตย กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

เป็นกระบวนทัศน์แห่งความซับซ้อนและปรับตัว ... เคออร์ดิค

เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี

อ่านได้ที่ ไตรประชาธิปไตย กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา.pdf

เป็นบทความสั้นๆ ที่มีความลุ่มลึกอย่างยิ่ง

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)