ความสุข....จากรักแท้


ความสุข....จากรักแท้

รากฐานของความรักย่อมต้องเกิดด้วย ความกรุณา จึงจะทำให้ความรักนั้นยืนยาว

ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้หรอกว่า ความรัก ย่อมขึ้นต้นด้วยความพึงพอใจ แล้วมีปลายทางอยู่ที่เรื่องของกามารมณ์ แต่นั้นก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ความรักราบรื่นอยู่ยืนยาวเสมอไป

แต่หากลองเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดดู

ไม่แน่อาจจะทำให้เราเข้าใจ

ในเรื่องของความรักได้ดียิ่งขึ้น

และมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นคือ เพิ่มความกรุณา เข้าไปเติมเต็มในความรัก เพราะความรักโดยพื้นฐานทั่วไปเป็นความรักที่ก่อเกิดเริ่มต้นด้วยอัตตา คือความยึดมั่นถือมั่น เป็นฐานที่ตั้งด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคนที่สมหวังในชีวิตรักและคนที่ผิดหวังในความรัก

ต่ความกรุณาในโลกนี้ก็มีอยู่หลายลักษณะเหมือนๆ กับความรัก ถ้าหากเราเริ่มต้นในความกรุณาด้วยความกรุณาที่บริสุทธิ์เราย่อมจะเข้าถึงความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอย่างแท้จริง


ความกรุณา หมายถึง จิตที่ไม่ปรารถนาความรุนแรง ก้าวร้าว

ตั้งอยู่บนความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข

ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ สิ่งใดที่เป็นภาระอันเป็นทุกข์

จะน้อมรับเอาไว้เพียงผู้เดียว

ความรักอันแท้จริงและบริสุทธิ์ เป็นความรักที่หัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและกรุณาปรารถนาให้คนที่รักมีแต่ความสุขแหล่งที่มาของภาพ : http://mblog.manager.co.th/septimus/cxPrayer-Flags/

แหล่งที่มาข้อมูล: ราช รามัญ.(2555)ความสุข..จากรักแท้.Happy Love,น.79.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ข้อความทั้งหมด เรียบเรียงเล่าเอง หรือเรียบเรียงจากงานเขียนของนักเขียนครับ