ทำไมต้องท่องไปใน 31 ภพภูมิ และต้องท่องไปอย่างไร ?

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อสรรพสัตว์ต้องเป็นไปตามกรรม
การท่องไปใน 31 ภพภูมิ ตามกรรมของสรรพสัตว์นั้นผมพอเข้าใจอยู่
แต่ทำไม พระโพธิสัตว์ ยังต้องท่องไปใน 31 ภพภูมิ อยู่

<p “=”“>ทั้ง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกไปภพภูมิใดก็ได้
</p>

มีผู้ใหญ่ที่ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า ถ้าชาตินี้ยังไม่บรรลุ จะขอลงนรกเพื่อนำพาสรรพสัตว์ขึ้นจากนรก หนอหลังจากที่ได้ฝึกจิตอาสาไปสอนสมาธิให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ
อันเปรียบเสมือนนรกบนโลกมนุษย์นั้น
พบว่า โครงการสัคคสาสมาธิ ประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถเปลี่ยนคุกให้เป็นวัดได้
นี้่น่าจะเป็นหน้าที่ที่แท้จริงของคุก คือ พัฒนามนุษย์ หนอหลายครั้งชีวิต ก็มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์

บางครั้งก็ดูเหมือนว่า ได้ไปตลุยแดนหรหมที่มีฤทธิ์มีอำนาจมาก (กลุ่มผู้บริหารที่มีธรรม)
วันนี้ผมรู้แล้วว่า
ทำไม ? ต้องท่องไปใน 31 ภพภูมิ
และตอนท่องไปในภพภูมิต่าง ๆ นั้น ต้องทำอะไร? อย่างไร ?บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)