Health 2020


เอกสารขององค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคยุโรป ชื่อ Health 2020 : A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being ได้จากการประชุมในปี ค.ศ. 2012 และตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2013 ผมอ่านผ่านๆ เห็นว่า แม้จะเป็นผลของการประชุมประเทศสมาชิกในยุโรป วิธีคิดของเขาก็ใช้ได้กับทุกประเทศ

สำหรับคนที่ไม่สนใจรายละเอียด อ่านเฉพาะหัวข้อ ส่วนที่เป็นตัวอักษรโตๆ ก็จะได้แนวความคิดของเขา


วิจารณ์ พานิช

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ห้อง ๓๐๗ โรงแรม Adagio Aparthotel, เจนีวา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)