ใคร คือ ผู้รู้ ?

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จริง ๆ แล้ว ผู้ปฏิบัติตนทั้งหลายก็อยู่ใน “จุดยุทธภูมิ” อยู่แล้ว

แต่ เพื่อให้สามารถรบชนะได้เด็ดขาดนั้น

จะต้องจับตัว “ผู้รู้” ให้ได้ก่อน


จะจับตัวผู้รู้ให้ได้นั้น อาจใช้วิธีการตามท่านโปฐิละนี้ก็ได้ หนอ
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25…เมื่อจับตัวผู้รู้ได้แล้ว เราจะทราบว่า “ใคร คือ ผู้รู้ “
เมื่อทราบจริง ๆ แล้ว ใครคือผู้รู้

การเข้าสู่ “จุดยุทธภูมิ” ครั้งใหม่นี้ โอกาสชนะก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว หนอ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (1)

กำลังสงสัย ทำไมบริกรรมไปแล้วต้องถามว่า

ใครคือผู้รู