พระกันทรวิชัย..แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวมมส

" พระกันทรวิชัย "

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและคู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นเวลากว่า30 ปีแล้ว นั่นก็ คือ"พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" หรือที่นิยมเรียกขานกันว่า “พระกันทรวิชัย” นั่นเอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ไว้ ณ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ปัจจุบันพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ได้ประดิษฐานอยู่ที่หอพระ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) นอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและประดิษฐานที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามในปัจจุบันด้วย


พระกันทรวิชัยนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ข้างกับหอพยัคภูมิพิสัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งใน มมส เพราะนิสิต มมส ส่วนมากจะพากันมากราบไหว้พระกันทรวิชัยนี้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นสถานที่ที่เราทุกคนเคารพเพราะเมื่อไม่สบายใจ ผู้คนส่วนมากก็จะมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าจะทำให้สบายใจขึ้นใครมีปัญหาอะไรก็จะมาบนบานสารกล่าวเพื่อความสบายใจของตนเองมีการขอพรเพื่อเป็นสิรมงคลแก่ชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว


ฉันได้มีโอกาสไปกราบไหว้อยู่หลายครั้งเวลาจะไปลงพิ้นที่ศึกษาต่างจังหวัดต้องออกเดินทางไปกับทางสาขาก็จะเป็นตัวแทนของเพื่อนมากราบไหว้ขอให้คุ้มครองและเดินทางปลอดภัย หรือเวลาไม่สบายใจก็จะมากราบไหว้ ทำให้จิตใจสงบยิ่งขึ้นหากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://rinac.msu.ac.th/isan/news/allnews/04STBART...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิตทราบไหมครับว่าในหลวงเสด็จมาทำพิธีฯ เมื่อไหร่

และทราบไหมครับว่า ปีที่แล้ว (เมษายน 2558) มมส ก็มีกิจกรรมใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทีเดียว ครับ