"เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ" หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับสารวัตรขึ้นไป รุ่นที่ 2 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันที่ 27-06-59)

เป็นเช้าการบรรยายที่ เร้าใจครับ เนื่องจากต้องเดินทางเกือบ ชั่วโมงไปบรรยายที่ สถาบันส่งเสริมการสอบสวน ศาลายา

ว่าด้วยเรื่อง"เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ" ผมแนะนำเนื้อหาว่าจะมีอะไรบ้าง เสร็จแล้วถือโอกาส เล่าเรื่อง THAILAND 4.0 ที่รัฐบาลพูดถึงบ่อย ๆ ในภาพเดียวว่า เป็นอย่างไร เคย นำมาที่ goto know แล้ว -- >THAILAND 4.0

ครั้งนี้เน้นหนักเรื่อง การปฏิวัติอุตสาหกรรม และ I 4.0 (Industry 4.0) โรงงานอนาคตที่มีแต่หุ่นยนต์ และ ธุรกิจแพลตฟอร์ม

หลังจากนั้นมาสรุปเครื่องมือการบริหารที่นิยมใน ปี 2016 กับหัวใจสำคัญของการบริหาร คือ ศิลปะ (Art) ศาสตร์ (Science) และ ฝีมือ (Craft)

--- > สนใจสไลด์โหลดได้ครับ เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KM



ความเห็น (0)