ฝึกสอนวันที่ 5 ในสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

เช้าวันศุกร์ที่สดใส วันนี้ทางโรงเรียนทำการจัดกิจกรรม อยู่ 2 งานค่ะ คืองานวันต้านยาเสพติดและงานวันสุนทรภู่ค่ะ ในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีการร่วมเดินขบวนของนักเรียนชั้นป. 4 5 6 ค่ะ เด็กนักเรียนแต่งกายกันอย่างสดใส และพร้อมใจในการเดินขบวนเห็นแล้วเป็นภาพที่สวยงาม บางคนแต่งชุดฟ้อนเดินขบวนเลยเพราะ ต้องมาแสดงในงานวันสุนทรภู่อีก ถือว่าทูอินวันในวันเดียวเลย ก็เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่เขา เพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปในอนาคตภายภาคหน้า และเช้านี้ผู้อำนวยการก็ได้นำสาสน์จากทางนายกรัฐมนตรีมาอ่านให้นักเรียนและคณะครูได้รับทราบทำให้ได้ทราบถึงคำขวัญในปีนี้ ที่ว่า

สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”(อ้างอิงภาพจากทางเว็บไซตืกระปุก เพราะเห็นได้จากตัวแทนนักเรียนและคณะครูไปร่วมปั่นจักรยานร่วมกับทางเทศบาล)

การจัดกิจกรรมในวันนี้ทั้งวันค่ะ ช่วงเช้าควบคุมนักเรียนในการเดินขบวนวันนี้เด็กนักเรียนแต่งตัวกันอย่างสวยงาม บางคนแต่งเป็นตัวละครในวรรณคดีเพื่อที่หลังจากเดินขบวนเสร็จจะมาร่วมกิจกรรมในงานวันสุนทรภู่ที่จะได้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม วันนี้การจัดกิจกรรมสนุกดีค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เด็กนักเรียนทำการทำกิจกรรมร่วมกันประกวดเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ การแต่งคำขวัญ วันนี้ไปทำการควบคุมเด็กชั้นป.6 บางคนให้ทำงานกว่าจะทำพูดคุุยก่อน ต้องมีการบังคับก่อน หลังจากนั้นมานั่งอ่านสนุกดี บางคนก็เขียนผิดๆ ถูกๆ เด็กวัยโตพูดง่ายกว่าเด็กวัยเล็กก็จริงแต่ความน่ารักของเขาเริ่มลดลงไม่เหมือนวัยเด็ก เป็นวัยรุ่นแล้ว การพูดจะต้องใช้เหตุผลในการช่วยเตือนสติ

แต่งตัวเพื่อเตรียมแสดงในงานวันสุนทรภู่ 2559


ดรัมเยอร์ ของโรงเรียนสันป่าสักวิทยา


เด็กน้อยลีซอ


เดินขบวนรวมใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)