กิจกรรม "นิทานมื้อเที่ยง"

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "นิทานมื้อเที่ยง" เป็นกิจกรรมที่เด็กๆที่สนใจกิจกรรมการอ่าน การแสดงออกโดยใช้เวลาว่างหลังรับประทานอาหารกลางวัน รวมกลุ่มฝึกอ่านฝึกเล่านิทานประกอบท่าทางซึ่งเด็กๆเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมในการเล่า เช่น หน้ากกากรูปสัตว์ในละคร อุปกรณ์ประกอบต่างๆที่หาได้ง่ายๆ และจะประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องเสียง และเขียนติดป้ายกิจกรรมบอกวัน เวลา ไว้ที่หน้าห้องสมุด สถานที่จัดกิจกรรมวัน จะใช้สนามหญ้าหน้าโรงเรียน แต่ถ้าวันฝนตกบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยก็จะใช้ห้องประชุม ห้องเรียน หรืออาจใช้ห้องสมุด หลังจบนิทานเด็กๆบรรณารักษ์น้อย ก็จะมีคำถามให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกและมีของรางวัลมาแจกให้ด้วย

สิ่งที่เด็กๆได้รับ

  1. ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ
  2. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  3. การมีนิสัยรักการอ่าน
  4. การเลือกและพิจารณาหนังสือ
  5. การสรุปเรื่องย่อ
  6. ความรู้ ข้อคิดต่างๆจากนิทาน
  7. ลดปัญหาการทะเลาะชกต่อย หรือการเล่นรุนแรง
  8. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  9. การรู้จักตั้งคำถาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านประชาอารีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การเล่านิทาน เป็นเรื่องดีมากๆ ค่ะ .... เด็กเล็ก มีความสุขนะคะ

ได้ฝึกครบเลยนะคะคุณครูทั้งฟังพูดอ่านเขียน