ฝึกสอนวันที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

สำหรับเช้าของการทดสอบการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา วันนี้ถือเแป็นการมาเรียนรู้ครั้งแรกว่ามีการทดสอบแบบนี้ โดยส่วนกลางจะส่งข้อสอบมาให้ทางโรงเรียนจัดสอบ ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะเพิ่มความยากขึ้นไป ก่อนสำหรับวันนี้ทำการประชุมก่อนไปทำการควบคุมการสอบของนักเรียนชั้นป.3/1 ค่ะ ข้อสอบสำหรับการสอบมีอยู่ สองชุดค่ะเป็นการทดสอบการเขียนและเกี่ยวกับ การอ่านค่ะ การเขียนในวันนี้สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการทำวิจัยได้เลย เพราะเรื่องที่จะทำการวิจัยจะออกมาในแนวนี้อยูแล้ว หลังจากนั้นก็ให้เด็กนักเรียนสอบอ่านการในวันนี้เด็กอ่านได้ดีค่ะ อาจจะมีแค่บางคนที่อ่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเลย แต่ครั้งแรกถือเป็นการทดสอบก่อน ดังนั้นจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาเพื่อพัฒนาให้เพิ่มยิ่งขึ้น


เขียนเรื่องจากภาพ

สำหรับในช่วงบ่ายวันนีั้ทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วก็ปฏิบัติภารกิจ ลูกเสือค่ะ วันนี้ทำการแบ่งหมู่ใหม่ และทำการฝึกเดินสวนสนามเพื่อจะได้ร่วมในงานวันสถาปนาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พรุ่งนี้แล้วสินะที่ทางโรงเรียนทำการจัดงานเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด แล้วก็ทำการจัดงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก


เตรียมการแบ่งกลุ่ม ลูกเสือเพื่อเตรียมการเดินสวนสนามในวันที่ 1


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)