วันที่ 24 เลือกตั้งประธานนักเรียน (20 มิถุนายน 2559)

"สวัสดีเช้าวันจันทร์แสนสดใส"

วันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านริมใต้ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 พรรค พรรคที่ 1 คือสภานักเรียนเก่า และพรรคที่ 2 ผู้มาแย่งตำแหน่ง

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 การสอนเป็นไปได้ด้วยดี แต่ก็มีเสียง สารวัตรนักเรียน บอกว่า ขออนุญาตนำนักเรียนไปเลือกตั้งประธานนักเรียน เราไปตามติดชีวิตของนักเรียนลงมาเลือกตั้ง เรามาดูขั้นตอนการเลือกตั้งกัน


ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อการเลือกตั้งกันก่อน


ขั้นตอนที่ 2 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง


ขั้นตอนที่ 3 หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ... วันนี้ได้ทดลองความเป็นกรด-เบสต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผลัดเปลี่ยนกันทดลอง เพื่อเป็นการฝึกใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
หลังจากนั้นมานั่งตรวจงานนักเรียน สิ่งที่เจอทำให้มีกำลังใจในการสอนมากขึ้น


" ผมรักครูนะ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)