R2R in Educational

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลายเดือนมากๆ มีโอกาสได้รับการชักชวนไปร่วมเรียนรู้ในห้อง R2R in Educational และหลายสัปดาห์ก่อนอาจารย์สุธีได้ส่งร่างกำหนดการมาให้ดู แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จากแนวคิดในกำหนดร่างดังกล่าวนั้น

วันนี้ได้เห็นภาพของงาน R2R Forum9 ชัดเจนขึ้นเลยลองร่างภาพและตั้งคำถามกับตนเอง ซึ่งภาพที่ร่างขึ้นมา เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของการตีความโดยส่วนตัวเกี่ยวกับกระบวนการที่จะเกิดขึ้น

และจากกระบวนการดังกล่าวปรากฏการณ์ของความรู้จะเป็นอย่างไร
เกลียวความรู้...จะบ่งบอกอะไรเราบ้างในวงการศึกษาและการนำ R2R มาใช้ในแวดวงการศึกษา

...

ข้าพเจ้าลองร่างภาพการเคลื่อนตัวไปของความรู้และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของกระบวนการว่าจะมีการเคลื่อนไปอย่างไรบ้าง...ภายใต้การจัดการความรู้

ภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดที่จะมีขึ้นในสองวัน 6-7 มิถุนายน 2559 ในงาน R2R Forum 9

Session แรก...ฟังและ workshop

Session ที่สอง...ฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Session ที่สาม เป็นการเรียนรู้จากผลงานต้นแบบผ่านการนำเสนอสองรูปแบบ...บรรยายและ TEDtalk

Session สุดท้าย การเข้าถึงผลงานระหว่างกันและกันมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)