๑๗๖. รายงานผลการดำเนินงาน

บันทึก ๑๗๖

........วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้เข้าร่วมงาน โดยเดินทางไปกับคุณครูสุนันทา ผิวดี และคุณครูอุดม ชินสอน นำเสนอสรุปงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ C.C.F. ที่โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
........โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุฯ)ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการต่อเติมอาคารห้องสมุดจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เป็นเงินจำนวน ๔๙,๙๙๙ บาท ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จเรียบร้อย ทำให้มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ในการอ่านและการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ก่อนหน้านี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัจฉริยะ รุ่นที่ ๒ ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ได้รับการสนับสนุนหนังสือการ์ตูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นที่สนใจและชื่นชอบของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นการจุดประกายด้านการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

........ขอขอบคุณมูลนิธิฯที่ให้การสนับสนุนและจุดประกายรักการอ่านให้เบ่งบานในหัวใจของเด็กๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

มาทักทายก่อนนอนจ้ะ

ฝันดีจ้าา

มาติดตามการดำเนิงาน พี่ใหญ่ได้เคยเขียนถึงมูลนิธิ CCF Thailand ที่บันทึกนี้ค่ะ

https://www.gotoknow.org/posts/345342

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณครูมะเดื่อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์นงนาท

ชื่นชมการทำงานของอาจารย์มาตลอดค่ะ(ขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนรู้การทำงานนะคะ)

...

"เมื่อได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแล้ว จะส่งเสริมการอ่านให้เต็มที่สุด เพื่อประโยชน์ของเด็กๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์ ดร.พจนา

เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมได้น่าชื่นชมมากค่ะ อาจารย์ ดร.ขจิต นับเป็นโอกาสดีที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันนั้นได้เรียนรู้หลายๆอย่าง