ประวัติหมู่บ้านอ้น ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านอ้น ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

เดิมบ้านอ้น มีอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 - 5 - 6

กลุ่ม 1 ย้ายมาจากบ้านดงมากมาย ปัจจุบันเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านเส้นทางขวามือไปด้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่

กลุ่ม 2 ย้ายมาจากหนองครกทางออกไปประปาหมู่บ้านปัจจุบันเป็นทุ่งนา อาชีพสมัยนั้นเป็นช่างปั้นครก สาก หม้อ ไห เป็นอาชีพ

ต่อมา เกิดโรคระบาดอหิวาตกโรคมีคนเจ็บป่วยจำนวนมาก จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานรวมกัน ที่บ้านอ้น เมื่อปี พ.ศ. 2466 ซึ่งเป็นโน่นป่าขี้อ้น จึงได้เรียกว่า บ้านอ้น มาจนถึงปัจจุบันนี้

ต่อมา นายอุดร สุ่มมาตย์ ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 6 หรือ นายธนทัต สุ่มมาตย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 15 ได้ขอแยกบ้าานใหม่ขึ้นมาเป็นบ้านอ้น หมู่ที่ 15

ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อย่างน้อยก้ได้ทบทวนเรื่องราวหมู่บ้านตนเอง ใช่ไหมครับ