วันที่ 19 "เรื่องกลอนดีๆที่เราเคยท่องจำเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก" 10 มิุนายน 2559

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559
“เรื่อง กลอนดีๆที่เราเคยท่องจำเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก”


เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ใครมีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา เปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริง
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
เพราะทำผิดพูดผิดจิตประวิง แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบาย
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย.

พุทธทาสภิกขุ

เรายังจดจำกลอนนี้ได้ขึ้นใจ ขณะที่กำลังเราสอนหนังสือในรายวิชาสังคมศึกษา ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนห้องหนึ่งท่องกลอนบทนี้ขึ้นมา ยิ่งทำให้เราหวนกลับไปคิดถึงเรื่องวันวานในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนประถม ครูให้เราท่องทุกวันหลังเลิกเรียนแต่ไม่ให้เราท่องเพียงอย่างเดียวให้เราจดกลอนบทนี้ลงไปในสมุดถึง 2 ครั้ง พร้อมกับให้เราคิดพิจารณาว่ากลอนบทนี้สอนอะไรแก่เรา ให้บอกทีละคนตอนนั้นบอกได้คำเดียวว่า เป็นกลอนที่สอนใจเราได้จริงๆ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า คำว่า “มนุษย์” นั้นสูงสุดแค่ไหน ครูอาจารย์ที่เคยสอนเรามาก็สอนให้เราท่องแบบนี้ ยิ่งเราได้ฟัง ยิ่งได้ยิน ทำให้เรานึกถึงตนเองมาขึ้นเท่านั้น ขอบคุณครูอาจารย์ภาษาไทยในวันนั้นที่ทำให้หนูเข้าใจลึกซึ้งกับกลอนบทนี้ วันนี้หนูก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพครูแล้วนะคะคุณครูทุกท่านที่หนูเคารพรัก จากนี้ไปคือบทพิสูจน์อันสำคัญว่าเราจะทำหน้าที่ครูผู้สอนได้ดีเท่ากับครูที่สอนเรามาที่เป็นตัวแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหน..........ซึ่งกลอนบทนี้จะไม่มีวันลืมได้เลยว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนต้องเรียนรู้กลอนบทนี้ถึงจะผ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างภาคภูมิใจ จุดเริ่มต้นของเราก็เริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนก่อนทั้งนั้น ไม่มีโตมาโดยไร้ครูอาจารย์สอน ไม่มีใครโตมาแล้วไม่เรียนรู้ทุกคนได้เรียนรู้เหมือนกันแตกต่างกันตรงที่เราเรียนรู้อะไร ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้คืออะไรต่างหากที่สำคัญยิ่ง

“จากนี้ไปถ้ามีโอกาสได้เป็นครูก็จะนำกลอนบทนี้กลับมาสอนนักเรียนให้เข้าใจลึกซึ่งแบบที่เราเข้าใจ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)