วันที่ 18 "เรื่อง เกมการศึกษาธง 6 สี" 9 มิุนายน 2559


บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559

9 มิถุนายน 2559 ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แค่ได้ยินชื่อนักเรียนก็จะง่วงกันแล้วแต่วันนี้ไม่เป็นอย่างที่คาดคิด นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อมที่จะเรียนโดยที่เราไม่ต้องบอกว่า ให้นักเรียนเอาสมุดหนังสือปากกาดินสอนขึ้นมาเลย ไม่ต้องบอกเลยเด็กนักเรียนทำเองทั้งหมดซึ่งทำให้เราสังเกตได้แล้วว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียน

จากนั้นครูผู้สอนเริ่มเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยวิธีจับฉลาดรูปสี่เหลียมรูปสามเหลี่ยมซึ่งรูปแต่ละรูปจะมีสีที่แตกต่างกันวิธีแบ่งกลุ่มนักเรียนที่ง่ายที่สุด ดูที่สีไม่ใช่ดูที่รูปทรงที่นักเรียนจับได้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 สี จะแบ่งกลุ่มได้ 6 กลุ่มเท่าๆกันซึ่งวิธีแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบนี้จะต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการแบ่งกลุ่ม

เมื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนได้เรียบร้อยแล้ว ครูจะแจกซองเอกสารให้นักเรียนแต่ละกลุ่มภายในซองเอกสารจะมีข่าวเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์พร้อมกับธงสีให้กับนักเรียน โดยธงสีที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับนั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ธงสีขาว ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  • ธงสีแดง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ตามอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ
  • ธงสีดำ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ
  • ธงสีเหลือง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี
  • ธงสีเขียว ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดแปลกใหม่
  • ธงสีฟ้า ให้เป็นคนสรุปความรู้ที่ได้รับ

จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์ข่าวให้ได้มากที่สุดโดยจะให้นักเรียนส่งตัวแทน 1 คนออกมานำเสนอ ผลจากการวิเคราะห์ข่าวนั้นว่า ความหมายของธงที่นักเรียนได้ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์คำนั้นได้ว่าอย่างไร จากนั้นครูผู้สอนก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมซึ่งกิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นักเรียนยังได้เล่นเกมตัวต่อจิ๊กซอล์เกี่ยวกับหลักเบญจศีลและเบญจธรรม เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หมายเลขบันทึก: 608658เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 11:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 11:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี