​ความรับผิดรับชอบของ ศอตช. และของกรมสรรพากร

ความรับผิดรับชอบของ ศอตช. และกรมสรรพากร

ความรับผิดรับชอบของ ศอตช. และของกรมสรรพากร

วันนี้มีการประชุมมูลนิธิพูนพลัง เราคุยกันเรื่องการให้สินบนแก่ข้าราชการ เพื่อช่วยให้งานธุรกิจเดินเร็ว ที่ลูกสาวไปได้รับฟังมาในที่ประชุมที่บริษัทไทยแนะนำบริษัทญี่ปุ่น ว่าจะนำสินค้าใหม่เข้ามาในวงการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับราชการ ก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยบ้ายรายทาง เพื่อให้คนออกแบบเขียนสเป็กของสินค้า เข้าไปในการออกแบบ ลูกสาวตกใจ ที่มีการพูดโต้งๆ อย่างนั้น โดยมีอดีตข้าราชการผู้ใหญ่นั่งกันสลอน

ศอตช. เคยเอาใจใส่เรื่องนี้ไหม

ลูกสาวจึงถามกรรมการท่านหนึ่งที่มีตำแหน่งใหญ่อยู่ในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ว่าบริษัทเคย ต้องจ่ายสินบนอย่างนี้ไหม คำตอบคือไม่เคย เพราะบริษัทมีกติกาเคร่งครัดมากในเรื่องใช้เงินให้ของขวัญ เคยคิดจะนำกระเช้าผลไม้ราคาประมาณสองพันบาทให้ผู้บริหารของ ปตท. ทางบริษัทยังถือว่าเหมือนกับให้ข้าราชการ และต้องเวียนถามความเห็นผู้บริหาร เสียเวลาเป็นสัปดาห์

แต่กรรมการท่านนี้บอกว่า การขอเงิน VAT คืนจากกรมสรรพากรช้ามาก ใช้เวลา ๑ - ๒ ปี และเคยพบว่า ผอ. เขตเปลี่ยนคน ต้องเริ่มต้นใหม่ คือทางกรมสรรพากรไม่มีระบบส่งต่องาน

ทำให้ผมนำมาเล่าต่อ เผื่อเรื่องจะเล็ดรอดไปเข้าหู รมต. คลัง หรือ อธิบดีกรมสรรพากร จะได้หาทางแก้ไข ปรับปรุง ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญต่อ competitiveness ของประเทศ และต่อการออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

นี่คือเรื่อง public sector accountability

วิจารณ์ พานิช

๑๙ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)