ประเมินผลการพัฒนาหมอนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียนอย่างไร

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โจทย์คือ "ได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งที่ดี และไม่ดี" โดยให้พูดได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ และให้มาเล่าให้ฟังในตอนเช้าวันรึ่งขึ้น

     ตามที่ได้บันทึกไว้ที่ โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทยตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ที่ชุมชนเกาะเรียน และผมรับหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ นั้น เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2548 ที่ผ่านมาในช่วงเย็นผมก็ได้เข้าไปที่ห้องประชุมเทศบาลตะโหมด รอจนการอบรมเสร็จสิ้น และชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันเป็นเวลาที่เครือข่ายหมอนวดแผนไทยฯ จะต้องทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน

     และในวันแรกผมก็ได้ฝากพี่พรมาแล้วว่าให้ช่วยแบ่งตารางการทำหน้าที่สรุปในตอนเช้ามอบหมายให้หมอนวดแต่ละคนได้รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองมีหน้าที่วันใหน ก็ได้มอบไว้แล้ว ซึ่งมีหมอนวดฯ ที่เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 13 คน ผมจึงจัดให้อีก 3 คนทำหน้าที่สรุปบทเรียนเมื่อครบ 5 วัน 2 คน อีก 1 คน ซึ่งอาวุโสสูงสุด ก็ให้ทำหน้าที่สรุปในภาพรวมทั้งหมด โจทย์คือ "ได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งที่ดี และไม่ดี" โดยให้พูดได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ และให้มาเล่าให้ฟังในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น วันไหนที่ต้องเล่า 2 คนก็ให้คนที่สรุปรายวันได้เล่าก่อน ส่วนการประเมินจากภาคผู้จัดฯ ผมจะได้ถอดบทเรียนทุก 5 วัน ร่วมกับหมอนวดฯ อีกครั้ง

     บรรยากาศตั้งแต่เมื่อผมไปถึง ก็เต็มไปด้วยมิตรภาพ ผมแนะนำตัวเอง แล้วพี่หรอยได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังที่เป็น "ไตรภาคีฯ" จากนั้นก็ได้สนทนากันซึ่งมีประเด็นที่เกิดขึ้นคือความต้องการรูปธรรมในการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ซึ่งผมจะได้บันทึกไว้ต่างหากเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องที่เล่าจากโจทย์ "ได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งที่ดี และไม่ดี" ก็จะได้นำมาถ่ายทอดไว้เป็นรายวันครับ อย่างวันแรกที่ถูกเล่าไว้แล้ว ก็จะบันทึกแยกไว้อีกต่างหากเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)