สมาคมนิสิตเก่า"จุฬา"

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
๒๓ ตุลาคม วันสำคัญของชาวจุฬา

  อาจารย์แม่ "รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ" ถ่ายภาพกับ ป้ายสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอนแก่น

   ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆปี เป็นวันสำคัญ ของชาว "น้องพี่ สีชมพู" เนื่องจากเป็นวันสวรรณคต ของสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้ก่อกำเนิด "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" จังหวัดขอนแก่น จะมีงาน "พบปะสังสรรค์" และ มี การเล่นฟุตบอล ระหว่าง "โดมชรา และ จามจุรีโรย" เป็นการสร้างเครือข่าย และ สร้างความสัมพันธ์นอกจาก ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่ง เชื่อมไปสู่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ เพื่อนรักกัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( นายกสมาคมที่ขอนแก่น คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่าน เจตน์ ธนวัตน์ )

  ศิษย์เก่าหลายท่าน อาจไม่ทราบว่าที่ตั้งสมาคม "นิสิตเก่า จุฬา" ของเรา อยู่ โรงแรมโฆษะ และ นายกสมาคมนิสิตเก่า จังหวัดขอนแก่น คือ "รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย" เป็นน้องใหม่ ตั้งแต่ ปี ๒๔๑๔ ที่คณะเภสัชศาสตร์ จบออกมาด้วย เกียรตินิยมอันดับ ๑ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี นิสิตจุฬารุ่นเดียวกับ อาจารย์ สุมนต์ ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอีกสองท่าน ท่านแรก คือ รศ.ดร.บุญเกิด คงยื่นยศ ทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ และ อีกท่าน คือ เภสัชกร ประสิทธิ์ วงศ์นิจศีล ซึ่งทำงานส่วนตัวในจังหวัดขอนแก่น

  อาจารย์ ดร.สุมนต์ นอกจากรับราชการเป็น อธิการบดี ยังเป็นประธานกรรมการของศูนย์บริการวิชาการ และ ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง คือ อาจารย์ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จากมหาวิทยาลัย Perdue ซึ่งอาจารย์สุมนต์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่นั่น ด้วยครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)