หลังจากที่ว่างเว้นไป 1 เทอม ที่ผ่านมา เนื่องจากทาง ม.ราชภัฎสงขลา ไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และเร็ว ๆ นี้ทางคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ก็ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย (13.00 - 17.00 น. โดยประมาณ) วันละ 4 คาบ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (นพ.ยอร์น จิระนคร) ก็ได้อนุญาตให้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษได้ตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว โดยความเห็นชอบจาก หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ พี่สวาท กรศิริลักษณ์

     สำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) มีรหัสวิชาคือ  4074201 2(2-0) สอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) Bachelor of Science (Community Health) มีรายละเอียด ประมวลการสอนรายวิชา : วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

     วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อสำหรับการเรียน (การสอนไม่น่าเบื่อครับ) ก็ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในทุกคาบก็มีกิจกรรมสลับการบรรยาย การบรรยายความยากอยู่ที่การยกตัวอย่าง เพราะต้องทันสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในยุคบัตรทอง (30 บาท) ก็หาตัวอย่างไม่ยากนัก มีเป็นข่าวเกือบทุกวัน ก็นำมาปรับกับนามธรรมของแนวคิดที่ตรงกับเนื้อหาวันนั้น อีกกรณีคือการให้นักศึกษาทำกิจกรรมทบทวนเหตุการณ์ของที่ทำงานเขาเอง ว่าเหตุการณ์อะไรตรงกับสิ่งที่บรรยายไป ก็ได้ 2 ทาง ทางหนึ่งก็เป็นการประเมินความเข้าใจของเขาในทันทีนั้นไปด้วย ก็มีบ้างเหมือนกันที่ต้องย้อนกลับมาว่ากันใหม่ เช่นเรื่องกลไกการจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังสาธารณสุข

     5 นาทีแรก ผมจะเรียกว่าช่วงเปิดสมอง ก่อนเข้าสู่เนื้อหา โดยการให้โจทย์ที่เชื่อมโยงมายังบทเรียน (ตามแผนฯ ที่นักศึกษารู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว) เพื่อฝึกกระบวนการคิด ตัวอย่างเช่น มีเงิน 500 บาท ให้นักศึกษาเลือกซื้อสินค้า ดังนี้เพียงหนึ่งอย่าง (สมติราคา 500 บาท ทั้งหมด) เครื่องสำอางค์ ผลไม้ CD หนัง 1 ชุด เสื้อผ้าชุดทำงาน และชุดชั้นในยี่ห้อดังลดราคาพิเศษ  พร้อมให้เหตุผล เขียนใส่กระดาษส่งด้วย จากนั้นก็สุ่มมาสัก 2-3 คน มาอ่าน แซวกันนิดหน่อย ก่อนโยงมาสู่การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  และก่อนหมดเวลาในแต่ละครั้ง ประมาณ 5 นาที เช่นกัน ก็จะให้มีการสรุปบทเรียนโดยนักศึกษา และทำการบันทึกย่อลงสมอง 

     การเข้าตรงเวลา เลิกตรงเวลา ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่าทำให้เขาไม่เบื่อเรา ที่ผ่านมาก็ได้สอนนักศึกษาไปแล้วประมาณ 160 คน ซึ่งเกือบทั้งหมด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภาคใต้ เหนือสุดเป็นจังหวัด สุราษฎ์ธานี ใต้สุดเป็นจังหวัดนราธิวาส และส่วนใหญ่จะเป็นหมออนามัยครับ