ผมเองก็ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมาเป็นหมอ สมัยเด็กๆอยากเป็นทหารแต่พออยู่ชั้นม.ปลายก็ให้เกิดการเปลี่ยนใจเพราะมีแรงดลใจหลายประการ ตอนจบม.6 สอบได้แพทย์ 2 ที่คือม.เชียงใหม่กับมศว.ประสานมิตร ผมเลือกเรียนเชียงใหม่ ไม่ใช่เพราะเชียงใหม่ตั้งมาก่อน แต่ผมชินกับชีวิตต่างจังหวัดและชอบบ้านนอกมากกว่า จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกมาเป็นหมอ ตอนอยู่ปีหนึ่ง มักมีเพื่อนๆต่างคณะที่ไม่เชื่อว่าผมอยู่คณะแพทย์ เขามักคิดว่าผมอยู่คณะเกษตร เพราะหน้าตาจะถูกมองไปทางบ้านนอกๆตัวดำๆเหมือนชาวไร่ชาวนา(เขาว่ากันอย่างนี้ แต่ชาวไร่ชาวนาแถวบ้านผมที่ขาวๆหน้าตาดีๆก็มากและคนที่เรียนเกษตรหล่อๆสวยๆก็เยอะ ดูอย่างคุณอภิรักษ์ก็ได้)และบางทีผมก็ถือความเข้าใจผิดนี้หลอกคนอื่นๆเหมือนกัน

                 ช่วงที่เรียนหมอผมจะสนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของหมอชนบทมาก รวมทั้งนิยายหรือบทความที่เกี่ยวกับหมอเช่นเรื่องเขาชื่อกานต์ ถนนลูกรัง หมอเมืองพร้าว กระท่อมไม้ไผ่ เกิดเป็นหมอ เป็นต้น และจากการอ่านสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งดลใจที่ฝังอยู่ในใจว่าเมื่อจบออกมาแล้วจะมาทำงานในชนบท มีข้อเขียนที่ผมคัดลอกไว้ที่ถือเป็นแรงดลใจส่วนหนึ่ง เช่น

"การเป็นแพทย์ที่ดี ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณะภายนอก แต่อยู่ที่จิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาปราณีต่อคนไข้"

สิ่งแรกที่คนเป็นหมอจะต้องรู้จักก่อนที่จะรู้จักเข็มฉีดยาหรือมีดผ่าตัดนั้นก็คือต้องรู้จักหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี หัวใจเต็มร้อยของความเป็นหมอ"

มีคนขยายความคำว่า Doctors ไว้น่าสนใจ ดังนี้ ครับ

D=Decision การตัดสินใจ

O=Observation ช่างสังเกต

C=Care ดูแล

T=Teacher เป็นครู

O=Optimism มองโลกในแง่ดี

R=Responsibility มีความรับผิดชอบ

S=Smile ยิ้ม

                    และจากปาฐกถาพีร์ คำทอน ของคุณสุลักษณ์ ศิวลักษณ์ เมื่อปี 2531 ได้กล่าวถึงแพทย์ไว้ว่า " ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้ที่เรียนวิชาแพทย์จึงต้องเรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่ดีก่อนและเรียนรู้อย่างเป็นครูเพื่อสอนตนเองและสอนคนอื่นได้ด้วย พร้อมๆกันกับการรักษาโรคให้ตนเองและคนอื่น ซินแสจึงเป็นทั้งครูและเป็นทั้งหมอ โดยวิถีชีวิตของเขา ย่อมไม่แตกต่างจากคนไข้มากนัก หากมีกิจกรรมทางปัญญาที่อาจแตกต่างไปจากคนอื่นก็คือย่อมรู้จักงานอันอมตะของเล่าจื๊อ ขงจื๊อ เม่งจื๊อ ฯลฯ เพือ่เป็นคุณค่าหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจอย่างสูงส่งกว่าการแสวงหาทรัพย์หรือชื่อเสียงเกียรติยศ"

                    มีบางประโยคที่น่าสนใจจากคนไข้ ญาติก็คือ"อยากให้หมอมองเห็นคนด้วย อย่าเห็นแต่ไข้" หรือครั้งหนึ่งผมเคยฟังจากการสัมมนาของชาวบ้านว่า "พยาบาลทำตามorderหมอ แต่ไม่ได้ทำตามความต้องการของคนไข้" ผมฟังแล้วไม่ได้คิดโทษพยาบาล แต่นึกถึงหมอว่าสิ่งที่หมอorderไปนั้นก็คงไม่ใช่ความต้องการของคนไข้นะสิ อย่างนั้นเป็นความต้องการของใครล่ะ ของหมอหรือของหลักวิชาการในตำรา

                     ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนแพทย์นั้นที่แพทย์ทุกคนพึงจำใส่ใจโดยไม่ต้องจดคือพระราสดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ที่ทุกพระราชดำรัสล้วนเป็นไปเพื่อให้แพทย์ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณ โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ว่า"ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นแพทย์อย่างเดียวแต่ต้องการให้เธอเป็นคนด้วย"

                    จากวันเวลาที่ผ่านมาก็ได้พยายามเป็นหมอที่ดีของชาวบ้าน การเขียนบันทึกนี้จึงเป็นการเตือนใจตนเองให้ระลึกถึงสิ่งดีๆที่คนเป็นหมอควรกระทำ เป็นการเตือนใจตนเองมากกว่าที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อื่นอ่าน โดยเฉพาะในยุควัตถุนิยมที่วงการแพทย์มักมีข่าวในหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ