ยินดีกับเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2548 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย

     เยาวชนคนเก่งคนนั้น คือ ด.ช.ภูริณัฐ  ศรีเกตุ จาก ร.ร.อนุบาลพัทลุง (บ้านศิลปะพัทลุง) จ.พัทลุง ผู้ที่คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับ อ.1 ถึง ป.3 ไปครอง ในชื่อผลงาน "มาออกกำลังกายกันเถอะ"โดย น้องภูริณัฐฯ ได้บอกว่า “การออกกำลังกายเพียงวันละนิด ทำให้ร่างกายแข็งแรง”

     ต่อมาคือผลงานยอดเยี่ยมระดับ ม.1-3 เยาวชนคนเก่งที่คว้ารางวัลนี้ไปครอง คือ ด.ช.อธิศ มณีนพผล ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ชื่อผลงาน "สืบสาน ศิลปะ ศาสนา ศรัทธา สามัคคี" เป็นรูปเกี่ยวกับงานประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

     อีกหนึ่งผลงานเป็น รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ป.4-6 ด.ญ.เพ็ญผกา สัญญากิจ ร.ร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จ.ยะลา ได้รับรางวัลนี้ เป็นรูปเกี่ยวกับประเพณีงานศพในท้องถิ่น สุดท้ายเป็นรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับ ม.4-6 และอาชีวศึกษา นางสาวทรัพย์สิดี เจริญลาภ ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี โดยวาดรูปธรรมชาติ มีต้นไม้ นก ผีเสื้อ เพราะอยากต้องการอยากให้ทุกคนบนโลกหวงแหนธรรมชาติ ต้นไม้ เพราะ "ต้นไม้นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

     รายละเอียดข่าว จาก เด็กใต้เจ๋ง! กวาดรางวัลวาดรูป "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หนังสือพิมพ์มติชน