บางครั้ง เราก็อยากทำสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของตัวเอง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิต มีคุณค่ามากขึ้น หลังจากตัดสินใจเรียน ปริญญาโทมาหนึ่งเทอม รู้สึกเหน็ดเหนื่ออย่างบอกไม่ถูก บางครั้งก็คิดว่า มันไม่ง่ายอย่างที่คิด  ตอนนี้กำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ อยากทำการศึกษาที่มีประโยชน์ไม่ใช่เพียงเพื่อจะรู้อย่างเดียว สนใจอยู่ 2 เรื่อง คือการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และ ผู้ป่วยเอดส์ สำหรับเบาหวาน คิดว่าเป็นโรคที่จะมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น เพราะสัดส่วนประชากรของเราเปลี่ยนไปแล้ว ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น คิดไป คิดมา เอดส์ก็น่าสนใจ เพราะมีผู้ป่วยอีกมากที่ต้องการการดูแล ต้องการความหวัง กำลังใจ ถ้าดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้ดี โอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อคงน้อยลง ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรดี ????? ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่อาจารย์จะให้ส่งหัวข้อแล้วยิ่งกลุ้มเข้าไปใหญ่  แต่ยังไงก็คิดว่าตองทำให้ได้ เหมือนประโยคที่ว่า If you think tou can,you can.