ความเห็น 4173

เริ่มต้นจากส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ก่อนไปเรียน เราควรมีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วว่า area ที่เราสนใจคือเรื่องอะไร แล้วการทำงานในทุกรายวิชาจะต่อเนื่องต่อยอดจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ ตัดสินใจได้เมื่อไหร่ ค่อยสมัครเข้าชุมชนบล็อกของเบาหวานใหม่นะคะ