สำนักนวตกรรมการเรียนการสอน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานประจำปี ๒๕๔๘ ฉบับแรกที่ได้รับ

  ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้รับรายงานประจำปี ๒๕๔๘ ฉบับ แรกของหน่วยงาน ทีกรุณาส่งไปพวกเราศึกษา ผมเองชื่นชมทีมงานซึ่งทำงานอย่างหนัก โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศักดา ไชกิจภิญโญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวตกรรมการเรียนการสอนเป็นผู้กำกับดูแล

 ท่านที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ครับที่ http://ilti.kku.ac.th/webcounter/index.php

 ในรายงานประจำปีมีเรื่องน่าเรียนรู้มากมาย เอกสารที่สำนักนวนตกรรมฯ ได้จัดทำเล่มหนึ่งคือ  30 วัน 30 Tips กับการเรียนที่ดีกว่า

 ( ฉบับเต็มสามารถ ดูได้ที่ http://ilti.kku.ac.th/ams/30Tip/index.html )

เอกสารดังกล่าวน่าจะเชื่อมโยงกับการพัฒนา เพื่อเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ได้อย่างดีครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)