วัฒนธรรม กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัดหนองแวง พระอารามหลวง แหล่งเรียนรู้ที่คุ้มเวลา

 วัฒนธรรม กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้

 วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ท่านอาจารย์แม่ รศ. สุนีย์ สินธุเดชะ ได้มาบรรยาย และ มางานแต่งงานลูกสาวคนเล็ก ระหว่างเวลาว่างจากภาระกิจ ท่านอาจารย์ ชวนพวกเราไปเที่ยววัด รศ.ประจักษ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรียนเชิญ อาจารย์แม่ไปเยี่ยมชม วัดหนองแวง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นแหล่งที่แสดงถึง วัฒนธรรมแบบไทยๆหลายอย่าง และ มีเจดีย์เก้าชั้นซึ่งมี ประตูแกะสลัก เรื่อง พุทธประวัติ และ มีรูปแสดงวัฒนธรรมแบบไทยๆ

 อาจารย์แม่จะเน้นเสมอ ว่าการที่จะทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรุ้ได้ เราต้อง ศึกษาความเป็นมาและ ความเป็นไป โดยเฉพาะความรู้ฝังลึก โดยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีกระจายอยู่ทุกๆจังหวัด เช่น จาก วัดวาอาราม เป็นแหล่งที่เราสามารถเรียนรู้ "ความรู้ Explicit "ที่เรามองให้ลึกจะมีหลายเรื่องที่เราอาจ สังเคราะห์เห็น "ความรู้ฝังลึก" โดยสังเคราะห์นำมาเป็นวัฒนธรรมที่ เราสามารถเรียนรู้จากทั้งอารยธรรม และ วัฒนธรรมองค์การ หากเราดึง ภาพต่างๆที่แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของคน ชุมชน และ สังคมที่ต้องพึ่งพิง พึ่งพา และ สังคมที่สมานฉันทร์ ซึ่งจะนำมาสู่ "องค์การแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้" นั่นเอง

 ท่านที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ เรียนเชิญไปเยี่ยมพวกเราที่จังหวัดขอนแก่นได้ครับ ทาอาจารย์ หมอ อนุวัฒน์ ทานอาจารย์ หมอพิเชษ และ ทีมงานได้เคยมาสัมผัสแล้วครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)