การใช้ยาสูบเพื่อกำจัดไรศัตรูผึ้ง นิโคตินออกฤทธิ์โดยการเลียนแบบอะซิติลโคลีน นิโคตินจะรวมกับตัวรับอะซิติลโคลีนที่รอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อ เมื่อนิโคตินแทรกซึมเข้าไปยังบริเวณซิแนปส์แล้ว จะเปลี่ยนรูปเป็นนิโคติเนียม ( nicotinium ion ) ซึ่งมีประจุบวกกอยู่ที่อะตอมไนโตรเจนและมีปฏิกิริยากับตัวรับอะซิติลโคลีน ในทำนองเดียวกับปฏิกิริยาระหว่างอะซิติลโคลีนและตัวรับอะซิติลโคลีน แมลงที่ได้รับนิโคตินจะแสดงอาการสั่นชักเป็นอัมพาตและตายภายใน 1 ชั่วโมง

                                                                           แป๋ม