วันที่ 18 (9 มิถุนายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 18

วันนี้โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จัดค่ายฝึกทักษะภาษาและการคิด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพแม่แตง ทั้ง 6 โรงเรียน ทำให้บรรยากาศของโรงเรียนในวันนี้มีนักเรียนจากหลายสถานศึกษามาร่วมเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง และวันนี้ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้ควบคุมนักเรียน ชั้น ป.1/1 ทำกิจกรรมในโครงการ “ 179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต” ซึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคำ มีจำนวน 10 คำ ได้แก่ ตา,ตี,ปู,บุ,ยา,จะ,อา,หู,ดู,ดี โดยให้นักเรียนฝึกอ่านตามและมีการทดสอบแบบกลุ่มและสุ่มเป็นรายบุคคล และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านได้แต่มีบางส่วนที่ยังสะกดไม่ได้

ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/2 ซึ่งมีการทดสอบความรู้หลังเรียนในเรื่อง พืชใกล้ตัว นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบเป็นอย่างดีและสามารถตอบคำถามได้ครบทุกข้อ จากการสังเกต และถ้านักเรียนคนไหนที่ส่งแบบทดสอบก่อนจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนที่ยังสอบอยู่ โดยการให้นั่งทำงานที่ยังไม่เสร็จ โดยเฉพาะการบ้านที่มอบหมายให้ทำ จากชั่วโมงที่แล้ว ซึ่งมีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ยอมทำการบ้าน และหลังจากที่นักเรียนทุกคนส่งแบบทดสอบเสร็จ ข้าพเจ้าจึงตั้งกติกาใหม่กับนักเรียนในการทำการบ้าน คือ การทำบันทึกการจดการบ้านในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยต้องให้ผู้สอนและผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และหลังจากที่สร้างกติกานี้เกิดขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นที่น่าพึงพอใจ2 วายร้ายของห้อง ป.4/2 ตั้งใจทำแบบทดสอบหลังเรียน อย่างจริงจัง

ทำแบบทดสอบเสร็จก็มานั่งสะสางการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ต่อ...

ความสุขของเด็กนักเรียนระหว่างรอรถเดือน(รถโดยสารประจำทาง)กลับบ้าน คือการได้ซื้อขนมที่ชอบ วิ่งเล่นกับเพื่อน เตะฟุตบอล ฯลฯ

เด็กชาย ป.6 อบรมเสร็จ ขอคลายเคลียดก่อนกลับบ้านโดยเล่นปิงปอง

9 มิถุนายน 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)