ทำไมคนที่เรียนจบปริญญาเอกเขียนคำว่า PhD ต่อท้ายชื่อ


เป็นคำถามใน Quora ที่มีคนสนใจตอบหลายคน อ่านคำตอบได้ ที่นี่ จะเห็นว่าคำตอบมีหลายมิติ หลายเป้าหมาย

แน่นอนว่า คำ PhD, MD, DDS, LLD, EdD, และอื่นๆ ใช้สร้างเครดิต แต่ทุกอย่างก็มีความพอดี และความเหมาะสมต่อสถานการณ์ การใช้พร่ำเพรื่อ ผิดกาละเทศะ ย่อมก่อผลลบ

ผมเองใช้เท่าที่จำเป็น และใช้ในวงการเดียวกันเท่านั้น ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ใช้ในทางโอ้อวด ผมชอบทำตัวในลักษณะ low profile มากกว่า ไม่เข้าไปแบกเกียรติ ยศ วุฒิ ให้หนักโดยไม่จำเป็นวิจารณ์ พานิช

๑ พ.ค. ๒๕๕๙

590609, ปริญญา, ปริญญาเอก, เขียนปริญญาเอกต่อท้ายชื่อ, Quora

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)