Day19+++The Same Day ... (3 June 2016)

เย้ๆ ยะฮู้วววววว วันศุกร์แล้ว

ไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจดีดว่ากัน เพราะวันเสาร์ วันอาทิตย์ ต่อจากนี้ไปจะต้องไปอบรมภาษาจีนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เราหวังว่าจะเป็นการเรียนการอบรมที่สนุกและทำให้เราไม่อคติกับภาษาจีนนะ

เพราะที่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ทั้ง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน

เราน่าจะนำความรู้ใหม่นี้ มาใช้ที่โรงเรียนได้


ข่าวคราวเรื่องอาจารย์นิเทศเริ่มหนาหูขึ้นทุกวัน นี่ต้องเข้าสู่โหมดจริงจังและซีเรียสแล้วหรอ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอในห้องเรียนคือ การควบคุมชั้นเรียนที่ไม่มีความเสถียรภาพ กล่าวคือ ในการสอนแต่ละวัน อารมณ์ของนักเรียนจะไม่คงที่ บางวันจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางวันจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ซึ่งเราเป็นครูมือใหม่ บางครั้งก็ตกใจแล้วนึกไม่ออกว่าจะจัดการด้วยวิธีไหน เพื่อให้ผลออกมาดีที่สุด เราได้แต่จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน และอีกเรื่องที่หนักใจ คือ สื่อการเรียนการสอน เราไม่ได้ทำหรือคิดสื่อการสอนที่อลังการเหมือนเพื่อนโรงเรียนอื่น ทั้งๆ ที่เราสอนวิชาภาษาไทย เราพยายามคิดและผลิตสื่อให้มากที่สุด แต่สื่อหลักที่ยังไงก็ต้องใช้คือ หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือคัดไทย หนังสือหลักภาษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)