อาศิรวาท

อาศิรวาทราชสดุดี

ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งผอง

ธ ทรงครอง แผ่นดินธรรม อันล้ำค่า

ธ ทรงเป็นพ่อหลวงปวงประชา

ธ ทรงเป็นมิ่งมหากษัตริย์ไทย

ธ ทรงนำผองไทยให้ก้าวหน้า

ธ ทรงนำหลักวิชาทันสมัย

ธ ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดก้าวไกล

ธทรงเป็นหลักชัยในกมล

กว่า สามพันโครงการ

ธ สรรค์สร้างชี้แนวทางที่ชอบประกอบผล

ปัดทุกข์ร้อนเหล่าอาณาประชาชน

ให้ผ่านพ้นวิกฤตหมองและผองภัย

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีพชน

ยามขาดฝน แล้งน้ำ ทำนาไร่

ธ ประทาน ฝนหลวง ด้วยห่วงใย

แผ่นดินไทยจึงสุขศานต์นานนิรันดร์

ยามอุทกภัย มา กรายกล้

ำพระทรงนำ ทำแก้มลิง ทุกสิ่งสรรพ์

น้ำเน่าเสีย เกิดพิษภัย ต่อชีวัน

ธ ทรงคิด ประดิษฐ์กังหัน ชัยพัฒนา

เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์

ไทยทั้งชาติได้ตระหนักประจักษ์ว่า

องค์ภูมิพล คือยอด กษัตรา

ที่ทรงงาน หนักนักหนา ในโลกนี้

คือร่มรัฐฉัตรชัยไทยทั้งชาติ

กราบพระบาท เทิดองค์ พระทรงศรี
ด้วยดวงใจที่จงรักและภักดี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ขอพระองค์ทรงเจริญสิริสวัสดิ์

พูนพิพัฒน์ ยิ่งใหญ่ มไหศวรรย์

เป็นร่มเกล้าชาวไทยไปนิรันดร์

น้อมใจมั่น ... ขอพระองค์ ... ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการอ่านความเห็น (0)