​ทหารกับอนาคตของบ้านเมือง

เข้าใจว่าทหารเคยแต่ระบบบังคับบัญชา แต่ก็ควรทำความเข้าใจว่าประเทศบริหารงานด้วยระบบราชการที่มีความซับซ้อน ดังนั้นควรบริหารงานให้มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ หากรัฐทำงานเชิงส่งเสริมเครือข่ายได้ผลก็จะทำงานที่ยากได้ง่าย “การใช้อำนาจทำงานจะแก้ปัญหาได้น้อย.....

ทหารกับอนาคตของบ้านเมือง

อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๖ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)