วันที่ 15 "ตามล่าหาพระไตรปิฎก" 6 มิุนายน 2559

บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559

เรื่อง “ตามล่าหาพระไตรปิฎก”

6 มิถุนายน พ.ศ.2559 กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเรื่อง พระไตรปิฎก โดยจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันแต่ก่อนที่เด็กนักเรียนจะเรียนรู้ได้ นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ พระไตรปิฎก ก่อน ซึ่งได้อธิบายบรรยายตาในหนังสือให้นักเรียนฟังก่อน จากนั้นถามคำถามกับนักเรียนถึงความหมาย ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก เมื่อนักเรียนรู้ความหมายขององค์ประกอบของพระไตรปิฎกแล้วนั้น แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มให้นักเรียนทำกิจกรรม “ตามล่าหาพระไตรปิฎก” เด็กนักเรียนให้ความสนใจมากตั้งใจเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ เมื่อไม่เข้าใจนักเรียนก็จะยกมือถามทันที ถือว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จึงผ่านพ้นไปด้วยดี เด็กนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข คนสอนก็มีความสุขที่ความตั้งใจและความทุ่มเททั้งหมดที่ทำผลตอบรับที่ได้มา คือ เด็กเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและไม่เบื่อการเรียนการสอน

“สอนสนุกไม่สำคัญเท่ากับ สอนแล้วเด็กได้อะไร”

“การสอนจะมีสื่อการสอนประกอบมากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าเด็กไม่สนใจการสอนก็ไม่ประสบความสำเร็จ......อย่าท้อ......สู้ต่อไป......ทำต่อไป....ปรับปรุงตัวเอง....พัฒนาความสามารถ ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)