160606-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Stress & strain


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Stress & strain

(CALD) อธิบาย การใช้และความหมาย

นาม “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Worry” “Pronunciation” “Force” “Emphasis”

มีนัย ที่ต่าง ใน US คือ “Pronouncing word” “Importance”

กริยา “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Emphasize” “Pronounce” “Worry”

มีนัย ที่ต่าง ใน US คือ “Stressful”


นาม “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Worry” หมายถึง

ความกังวลอย่างมากสาเหตุจากสถานการณ์ยากลำบาก หรือบางสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสภาพนั้น

‘People under a lot of stress may experience headaches, minor pains, and sleeping difficulties.’

‘Yoga is a very effective technique for combating stress.’

ใน US = ‘Luis is under a lot of stress right now.’

ใน US = ‘It’s hard to cope with the stresses of raising a family’

นาม “STRESS” ใช้ใน UK โดยนัย “Pronunciation” และ ใน US โดยนัย “Pronouncing word” หมายถึง

แนวทางการออกเสียงของ คำหรือพยางค์ ที่ใช้กำลังมากกว่าคำอื่นๆในประโยคเดียวกันหรือพยางค์อื่นในคำเดียวกัน

‘The meaning of a sentence often depends on stress and intonation.’

‘When “insert” is a verb, the stress in on the second syllable, but when it is a noun, the stress is on the first syllable.’

ใน US = ‘The main stress in the word “Command” is on the second syllable.’

นาม “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Force”

เป็นการใช้เชิง Physics และ Engineering หมายถึง แรงที่กระทำต่อวัตถุหนึ่งในลักษณะที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

‘Computers work out the stresses that such a craft will encounter in flight.’

‘Jogging puts a lot of stress on your knee joints.’

ใน US = หมายถึง กำลังหรือแรง ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือความแข็งแรงของวัตถุอย่างหนึ่ง

‘If a metal object experiences constant stress, it may bend or break.’

นาม “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Emphasis” คือ การเน้น

‘During his speech, he laid particular stress on the freedom of the press.’

นาม “STRESS” ใช้ใน US โดยนัย “Importance” หมายถึง

ความสำคัญหรือการเน้นเป็น พิเศษ ที่ให้แก่บางสิ่ง

‘There’s constant stress on status in this community.’

กริยา “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Emphasize” หมายถึง

การเน้นหรือการให้ความสำคัญพิเศษแก่บางสิ่ง

‘He is careful to stress (that) the laboratory’s safety standards are the best in the country.’

‘I’d just like to stress the importance of neatness and politeness in this job.’

กริยา “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Pronounce” หมายถึง

การออกเสียงคำหรือพยางค์หนึ่ง โดยการใช้แรงมากกว่าคำอื่นในประโยคเดียวกันหรือพยางคอื่นในคำเดียวกัน

หรือการเล่นโน้ตเพลงหนึ่งด้วยความแรงมากกว่าตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน

‘In the word “engine” you should stress the first syllable.’

กริยา “STRESS” ใช้ใน UK และ US โดยนัย “Worry” หมายถึง

รู้สึกกังวลและกระวนกระวาย

‘Don’t stress over it – we’ll soon get it sorted out.’

กริยา “STRESS” ใช้ใน US โดยนัย “Stressful”

‘Working in the emergency room of a major hospital is highly stressful work.’


Strain นาม

(CALD) อธิบายความหมายและการใช้ นาม “STRAIN” ในนัย “Pressure”

ปกติใช้เป็นเอกพจน์ หมายถึง แรงหรืออิทธิพล ที่ทำให้เกิด การกดดัน หรือดึง หรือทำให้ยืด แก่บางสิ่ง ที่บางครั้งทำให้เสียหาย

‘The hurricane put such a strain on the bridge that it collapsed.’

‘As you get older, excess weight puts a lot of strain on the heart.’

หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดแก่กล้ามเนื้อหรือส่วนที่อ่อนของร่างกาย มีเหตุจากการใช้งานส่วนนั้นมากเกินควร

‘A groin/hamstring strain.’

‘Running puts a strain on your heart.’

หมายถึง บางสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึก กระวนกระวายและกังวล

‘She’s a lot better than she was but she’s still not ready to face the stresses and strains of a job.’

‘He’s been under a lot of strain recently.’

(CALD) อธิบายความหมายและการใช้ นาม “STRAIN” ในนัย “Type”

หมายถึง ชนิดหรือคุณภาพเฉพาะอย่าง

‘A strain of puritanism runs through all her work.’

หมายถึง สัตว์หรือพืช ที่มาจากกลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่ง ที่ซึ่งมีคุณลักษณะบางอย่างแตกต่างจากสัตว์หรือพืชอื่นในกลุ่มเดียวกัน

‘Scientists have discovered a new strain of the virus which is much more dangerous.’

‘A new strain of virus has been found.’

การใช้ นาม “STRAIN” ในนัย Music” หมายถึง เสียงเพลงที่กำลังเล่นหรือแสดง

‘I could hear the strains of Mozart in the background.’

Strains of piano music drifted across the room.’

การใช้ กริยา “STRAIN” ในนัย “Separate” หมายถึง การแยกอาหารเหลวจากอาหารแข็ง

โดยเฉพาะด้วยการเทผ่านภาชนะที่มีรูขนาดเล็กที่ด้านล่างหรือผ่านผ้ากรอง

‘Could you strain the vegetables, please.’

‘The oil in which the fish is fried is strained off and used to cook potatoes.’

การใช้ กริยา “STRAIN” ในนัย “Pressure” หมายถึง การทำให้ยืดขยายหรือได้รับแรงกด หรือทำให้บางสิ่ง กระทำหรือได้รับสิ่งนี้

‘I’ve put on such a lot of weight recently – this dress is straining at the seams.

‘I strained a muscle in my back playing squash.’

การใช้ กริยา “STRAIN” ในนัย “Money” หมายถึง เป็นเหตุให้ต้องใช้บางสิ่งจำนวนมาก โดยเฉพาะ เงิน

‘Increase in wholesale oil prices have strained the company’s finances.’โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 607926เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2016 08:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2016 08:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี