วันที่ 12 "มาทบวนความรู้กันหน่อย" 1 มิุนายน 2559

บันทึกการฝึกสอน
วันพุธ ที่
1 มิถุนายน พ.ศ.2559

เรื่อง “มาทบทวนความรู้กันหน่อย”

1 มิถุนายน พ.ศ.2559 วันนี้วันพุธช่างสดใสไม่เป็นไรสามคาบติดกับการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สนุกไปกับการเล่นเกมตอบคำถามทายเกี่ยวกับ เครื่องหมายวรรคตอน เป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจเครื่องหมายวรรคตอนมากน้อยแค่ไหน อะไรบ้างที่นักเรียนยังไม่รู้และไม่เข้าใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเด็กนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานแต่มันยากตรงที่จะควบคุมชั้นเรียน เพราะการควบคุมชั้นเรียนถ้า เราให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มหรือตอบคำถาม ครูต้องคิดหาวิธีในกี่ควบคุมชั้นเรียนให้ได้ ดังต่อไปนี้
ยกตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนตอบปริศนาคำทายเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ครูก็อาจจะให้นักเรียนยกมือตอบคำถามทีละคน เพื่อปกป้องกันการแย่งกันพูดแย่งกันตอบ ถ้านักเรียนแย่งกันพูด แย่กันตอบครูก็จะไม่ได้ยินคำตอบของนักเรียน ฉะนั้นจะต้องหาวิธีในการควบคุมชั้นเรียนให้ดีกว่านี้
จะได้ไม่เกิดวุ่นวาย

นอกจากวันนี้จะได้เห็นเทคนิคการควบคุมชั้นเรียนแล้วยังได้สัมผัสกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะการตั้งคำถามถามนักเรียนนั้นนักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้ และค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวของเขาเอง การเรียนรู้ที่ดีไม่ได้เกิดจากตัวผู้สอนแต่เกิดจากการที่นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)