จากใจไปไกรเกรียง(วันแม่)

การเดินทางเพื่อนำหนังสือ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ บริจาคให้แก่เด็กและคนชรา ณ หมู่บ้านตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ภาพกิจกรรมวันแม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘(เชื่อมต่อFacebook)

แผนการเดินทาง (ร่าง) วันแม่ พ.ศ.๒๕๕๙

จุดที่ ๑ เดินทางจากพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ไปยัง น้ำเอ่อ ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์

คลิกดูจุดน้ำเอ่อ ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์(เชื่อมต่อ facebook)

คลิกดูดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


จุดที่ ๒ ลงเรื่อไปยังวัดโบสถ์สแตนเลส ณ วัดป่าลำขาแข้ง และพระพุทธรูปแสตนเลส หนึ่งเดียวในโลก

(เก็บตัวอย่างดินและน้ำ)

คลิกดูจุดเดินทางโดยเรือไปยังโบสถ์สแตนเลส วัดป่าลำขาแข้ง (เชื่อมต่อ facebook)


คลิกดูจุดโบสถ์สแตนเลส วัดป่าลำขาแข้ง (เชื่อมต่อ facebook)


จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หน่วย ศร. 9 ไกรเกรียง (จุดนี้ไม่มีภาพและข้อมูล ยังไม่เคยเดินทางไป แต่อาจไปสำรวจก่อน)

คลิกดูดภาพ หน่วย ศร.9 ไกรเกรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (0)