เพราะว่าฝนตก (2 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้กำหนดการคือจะต้องพานักเรียนไปใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวง แต่เพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้า กำหนดการจึงเปลี่ยนแปลงไป ซญึ่งอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะต้องไปวัดแทน วันนี้จึงได้ทำการสอนครบที่งสองวิชา วิชาคณิตศาสตร์วันนี้สอนเรื่อง การเรียงลำดับจำนวน และภาษาไทย สอนอ่านคล่อง ร้องเล่นบทที่2

วันนี้ใช้วิธีการนำกระดาษโน็ตแผ่นเล็กๆมาติดไว้ที่หนังสือหน้าที่เด็กไม่ทำการบ้านมา ซึ่งเขียนไว้แบบนี้แล้วนำไปชี้แจงเด็กว่า คนไหนที่ได้กระดาษแผ่นเล็กๆติดไว้ที่หน้าใด ให้กลับไปทำการบ้านมาให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งเด็กๆก็ให้ความสนใจ เปิดดูกันใหญ่ว่าหนังสือขจองตัวเองจะมีกระดาษติดไว้หรือไม่

วันนี้อยู่เฝ้านักเรียนตอนเย็น เพราะว่าคณะครูมีประชุมกัน เลยมอบหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์กับครูเวรดูแลเด็กในตอนเย็น แต่การดูแลเด็กตอนเย็นก็ง่ายขึ้น ตั้งแต่ที่ทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนชั้น1 ไม่ให้ออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่น จนกว่าผู้ปกครองจะมารับ โดยเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ทั้งวิด๊โอที่เป็นเนื้อหาสาระ และเป็นสิ่งบันเทิง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รอคอยเรื่องราว "การไปใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวง"

คุณครูมีนวัตกรรม นำกระดาษคั่นแจ้งเตือนเด็ก

ทำให้เด็กตื่นตัว เพราะคุณครูยังสนใจเขาอยู่

ยอดเยี่ยมมากครับ