แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประกวดภาพวาด

ตัดสินรางวัล แล้วต้องให้ความรู้ สู่การต่อยอดความคิด

#ความรู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้เสมอแม้ในเวทีที่มีการแข่งขัน

วานนี้ ๔ มิถุนายน ๕๙ ชมรมคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ มข. จัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อเดียวกับชื่อชมรม คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ มีนักศึกษาส่งประกวดหลากหลายคณะ สิ่งหนึ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ มีอยู่สองสามประการ ประการแรกก็เห็นจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาในชมรมได้ทำงานด้วยกัน ผ่านการลองผิดลองถูก คิด/วางแผน พูด ลงมือปฏิบัติ ส่วนสำคัญคือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประการที่สอง คนส่งผลวานเข้าร่วมประกวดย่อมได้ฝึกและพัฒนาฝีมือของตนเองไปพร้อมๆกับการได้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หลายครั้งการแข่งขันผู้ส่งเข้าอาจหวังและมีเป้าในผลแพ้ชนะเป็นที่ตั้ง แต่ในวงวิชาการมักจะมองถึงการได้พัฒนาฝีมือและทักษะเป็นหลัก นั้นต่างหากเป้าหมายสำคัญ รางวัลจึงเป็นผลพลอยได้ที่ได้รับผ่านการคิด กลั่นกรอง ลงมือทำ และประการสุดท้าย คือการได้เรียนรู้จากผู้รู้ ในช่วงท้าย หลังการประกาศผลรางวัล ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ประธานกรรมการตัดสิน ได้ให้ข้อคิดในมุมมองของครูที่สอนด้านการวาดภาพได้อย่างดีเยี่ยม สะท้อนมุมมองเพื่อให้นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับฟังว่า เหตุผลใด "ผลงานชิ้นดังกล่าว" ถึงได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล (แม้ผู้ส่งผลงานบางคนจะไม่ได้มาร่วมในงาน) ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์ กรรมการและผู้ส่งผลงาน เพื่อให้สามารถต่อยอดความคิดได้ แม้จะเป็นความคิดเห็นเพียงเล็กน้อย อาจไม่ครบถ้วนองค์ประกอบ แต่อย่างน้อยๆ ก็น่าจะทำให้น้องๆที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รู้ว่ามุมมองของกรรมการเป็นอย่างไร

ปล. การประกวดอะไรก็ตาม "เกณฑ์" ของการประกวดเป็นเรื่องสำคัญ หากทำได้ตามเกณฑ์ กติกา และข้อกำหนด ก็จะช่วยให้ผลงานเข้ารอบได้ไม่ยาก การตีโจทย์ให้แตก เป็นอีกทักษะที่อาจจะต้อง คิด วิเคราะห์ แยะแยะ ^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมมากครับ และกระบวนการคัดเลือกมีความน่าสนใจและได้รับความรู้กลับไปต่อยอดและเป็นแรงบันดาลใจมากครับ

รูปสุดท้ายสวยค่ะ