ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

…ประชุมบุคลากรกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา...ประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...จัดทำโปรแกรมการเรียน...

26 มีนาคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับผู้บริหารและนายทะเบียนกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


5 เมษายน 2559 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางปะหัน ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


26 เมษายน 2559 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายสามัญ และนายทะเบียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมวางแผนแนวทางการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และจัดโปรแกรมการเรียนตลอดหลักสูตร ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านนะคะ

ขอบคุณ Dr. Ple ค่ะ ที่ตามมาอ่าน และคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอ