เติมแรงบันดาลใจให้การบ้านเชิงโครงงาน (๒)


ชิ้นงานการบ้านเชิงโครงงาน เรื่อง กระรอก ของนักเรียน ๓ คนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป


ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนบางคนสนใจทำชิ้นงานออกมาในรูปของตาราง แต่คุณภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นมีความแตกต่างไปจากงานของนักเรียนรุ่นที่แล้วมาก ในภาพรวมชิ้นงานของปีนี้ความสวยงาม ที่เกิดจากความทุ่มเทที่สะท้อนให้เห็นฉันทะและความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานมากกว่า และเมื่อส่งงานมาแล้ว นักเรียนยังมาคอยเวียนถามครูด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความภาคภูมิใจว่าครูได้ดูผลงานของพวกเขารึยัง อีกด้วย


ตัวอย่างผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ตัวอย่างผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)