ดูไปคิดไป ๓ : ซีรีส์ศึกเทพประยุทธพิชิตฟ้า

๑๐ หลักคิด ของเจียงจื่อหยา ศิษย์หยวนซื่อเทียนจุน ลัทธิเต๋า นิกายฉาน ในซีรีส์ ศึกเทพประยุทธพิชิตฟ้า เราสามารถนำมาเป็นหลักคิดเพื่อสร้างชีวิตภายใต้ความไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ ได้

๑) คิดหลายชั้น

การคิดหลายชั้นในที่นี้ คือ การคิดหลายๆแผน เมื่อทำกิจการงานใด อาจเกิดความผิดพลาดทั้งกระแสปัญหาที่เเน่นอนและไม่แน่นอน เราจึงจำเป็นต้องรับมือเพื่อพลิกวิกฤติเป็นโอกาสอยู่เสมอ

๒) ไม่ประมาท

ในการทำงานและดำเนินชีวิตของเราทุกๆคน ล้วนมีสิ่งมาให้หลง ให้เราไหลตามอยู่เสมอ ฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทในผู้อื่นและไม่ประมาทในตนเอง พยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองปลอดภัยและเป็นสุขภายใต้โลกที่วุ่นวายและยิ่งยวด

๓) หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ลุกขึ้นสู้

แม้จะเป็นผู้รักสงบแต่เมื่อเกิดปัญหาเข้ามาก็พร้อมจะลุกขึ้นสู้ "แม้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่ประดังเข้ามา" มิใช่การปล่อยละเลยให้ปัญหาเป็นไฟลามทุ่ง ไม่หนีปัญหาและไม่ทำลายผู้อื่นโดยใช้อธรรม

๔) ยึดมั่นในความถูกต้อง

ในโลกที่มีผิดชอบชั่วดี เราจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้องเหมาะสม หลักการที่ถูกที่ควร หลักธรรมชาติในการจัดการ ให้เข้าใจกลไกธรมชาติ เคารพธรรมชาติ อย่าฝืนและทำลายกฎของธรรมชาติ

๕) คิดทำการใหญ่ต้องใจนิ่ง

การงานที่ใหญ่ยิ่งต้องอาศัยความนิ่ง ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ ไม่รีบร้อน เเม้เกิดปัญหาขึ้นมาฉับพลัน ก็ให้คิดใค่ครวญให้ดีเสียก่อน จึงจะเข้าใจและแก้ไขได้

๖) บริหารตนให้ดี บริหารคนให้เป็น

ในกิจการงาน ย่อมมีคณะทำงานที่มีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตนที่ไม่เหมือนกัน ถนัดต่างกัน ชอบต่างกัน ฉะนั้นเราในบทบาทผู้จัดคนต้องบริหารให้คนไปตามสายงานที่ตนถนัดแล้วจะทำได้ดี เรื่องนี้คนนี้ทำได้ เรื่องนี้ไม่เหมาะกับคนนี้ เป็นต้น

๗) รู้ว่าตนบกพร่องต้องอัพเกรด

ในจุดด้อยและข้อจำกัดของทุกๆคนมีเหมือนกันทุกคน แต่เราต้องเปลี่ยนจุดด้อยและข้อจำกันเหล่านั้นให้ดีขึ้น ให้พัฒนาขึ้น โดยเสริมสิ่งที่ตนเก่งอยู่แล้วให้เก่งขึ้นไป และเสริมในส่วนที่ตนเองขาดหายให้เต็ม

๘) เป็นผู้สมถะมักน้อย

ในสังคมที่เต็มไปด้วย กาม กิน เกียรติ มาชวนให้เราหลงในลาภยศ สรรเสริญ ต่าง ๆ นานา เราต้องไม่หลงไปกับความลวงเหล่านั้น ให้เป็นผู้มักน้อย เมื่อถึงคราวที่ต้องช่วยสังคมให้ช่วยและเมื่อยามปกติให้ดำรงตนแบบเรียบง่าย(Heart of slow life)

๙) ตนไม่เก่งทุกเรื่อง

ในสิ่งต่างๆที่เข้ามา สำคัญ คือ การปรึกษาผู้อื่น ปรึกษาผู้รู้ ให้ผู้รู้ช่วย เพราะเราเป็นผู้ทำงาน ซึ่ง ต้องมีส่วนความรู้และส่วนทุน(๓เหลี่ยมเคลื่อนภูเขา) สำคัญ คือ ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดใจออกไปเรียนรู้

๑๐) เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือธรรมชาติมีธรรมชาติ

สรรสิ่งในโลกล้วนมีหักล้าง เกื้อกูล และทำลาย และเหตุผลไม่มีขอบเขต ฉะนั้นแล้ว แนวทางการแก้ไขย่อมมีอยู่ เพียงเราเเสวงหาให้พบเท่านั้นเอง


ปล.ดูซีรีส์จบแล้วต้องถอดข้อคิด จึงจะเป็นการใช้ชีวิตที่มีความหมายต่อเวลาที่เสียไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยิ่งฝึกคิดยิ่งเก่งคิดครับ