​รักชาติรักศาสน์

กราบพ่อหลวงศรัทธาพระนารายณ์ ทรงยืนยันเป้าหมายให้เป็นผล รักษาศาสน์มั่นคงเป็นมงคล บันดาลดลพุทธศาสน์คู่ชาติไทย

กราบพ่อหลวงศรัทธาพระนารายณ์

ทรงยืนยันเป้าหมายให้เป็นผล

รักษาศาสน์มั่นคงเป็นมงคล

บันดาลดลพุทธศาสน์คู่ชาติไทย


เป็นตัวอย่างสร้างไว้ให้รู้เห็น

ควรบำเพ็ญกิจงามตามวิสัย

ถ้าหากปล่อยพุทธศาสน์พินาศไป

เหมือนปล่อยไทยสิ้นธรรมนำนคร


คือรากฐานวัฒนธรรมประจำถิ่น

เกินทรัพย์สินสืบสายในคำสอน

กลางเวียงวังคลังนายังถาวร

คือคำพรรำพันอันพรั่งพรู


คนรุ่นหลังวางตนบนฐานราก

ถ้าไม่อยากเป็นไทยใจหดหู่

จงรีบตื่นลืมตาขึ้นมาดู

กำหนดรู้ดูให้ชัดปัจจุบัน


มีปลวกลอบกินไม้ไปถึงแก่น

เขาวางแผนทำลายไปตามขั้น

ทำลายชาติศาสนาสารพัน

แล้วเปลี่ยนผันบั่นไทยไปเป็นเทียม


ทำลายรากฐานวัฒนธรรม

ทำลายความเมตตามาเป็นเหี้ยม

เพราะไทยพุทธหลับใหลไม่ตระเตรียม

ถือธรรมเนียมแห่ง “ม้าผู้อารี”


3 มิย 2559

โสภณ เปียสนิท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากๆ ค่ะ ... ทำลาย ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม .... มองเห็นถภาพเลยค่ะ

ขอบคุณมาก ดร เปิ้ล

ผมมัวแต่อยู่บ้านน้องมาร์ ซัคเคอร์เบิร์ก เลยไม่ได้มาเเถวนี้เท่าไร